THE METHODOLOGICAL APPARATUS OF SUBSTANTIATION AND DETERMINATION OF CONTRIBUTIONS OF SERVICES (BRANCHES) OF TROOPS TO THE REQUIRED LEVEL OF COMBAT CAPABILITY OF ARMED FORCES (AF) OF UKRAINE DURING THEIR USE (REPULSE OF ARMED AGGRESSION)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2020-39-3-125-132

Keywords:

capacity of troops, contributions of services (branches) of troops in capacity, method of determining contributions of services (branches), staff of task forces

Abstract

In the article it proposed the methodological apparatus of substantiation and determination of contributions of services (branches)  of troops to the required level of combat capability of Armed Forces (AF) of Ukraine during their use (repulse of armed aggression), which consists three methods: The method of determining the contributions of services (branches) of troops to the required level of capacity of the Armed Forces of Ukraine during the application (counter of armed aggression), the method of determining the optimal contributions of services (branches) of troops in the successful solution of combat tasks with a established value of prevented damage, while minimizing the necessary costs and method of determining the optimal contributions of services (branches) of troops in the successful solution of combat missions with the established amount of prevented damage provided maximum damage to the enemy created by groups of troops.

The method of determining the contributions of services (branches) of troops to the required level of capacity of the Armed Forces of Ukraine during the application (counter of armed aggression) consists of three stages. At the first stage, the initial relations are determined for the subsequent calculation of the contributions of the j-th type of troops in ensuring the required level of capacity of all troops. In the second stage, the basic equations determined the contributions of the j-th type and all types of troops in providing the required number of destroyed weapons of the i-th type and all types of the enemy in order to maintain a given level of capacity of all our troops. At the third stage, there are determined the contributions of our troops to the required number of destroyed  the i-th type weapons and all types of the enemy in order to maintain a given level of capacity of all our troops.

The method of determining the optimal contributions of services (branches) of troops in the successful solution of combat tasks with a established value of prevented damage, while minimizing the necessary costs, which is part of the methodological apparatus of substantiation and determination of contributions of services (branches) of troops to the required level of combat capability of Armed Forces of Ukraine during their application (repulse of armed aggression) made for its further use by officials of the governing bodies of the Armed Forces of Ukraine, the Armed Forces, as well as the Ministry of Defense of Ukraine to plan the staff of the Armed Forces of Ukraine, forces and means of the tasks forces, determining of prospects for the development of a particular type (genus) of troops, etc.

The method is based on the optimization problem of contributions distribution of services of the Armed Forces or military branches of troops in the general contribution of all our troops in destruction of all means of the enemy for achieving the necessary level of combat capability q  ³ q вим of the Armed Forces of Ukraine.  

Prospects for further research are related to the development of recommendations of substantiation and determination of contributions of services (branches)  of troops to the required level of combat capability of Armed Forces (AF) of Ukraine during their use (repulse of armed aggression).

References

1. Popko S.M., Muzhenko D. P. Perspektyvy rozvytku spromozhnostej Suxoputnyx vijsk Zbrojnyh Syl Ukrayiny. [Scientific-theoretical and scientific-practical journal “Science and Defense”, Kyiv, 2019. № 1. P. 3–8. DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-6-1-03-08] (access date: 18.08.2020).

2. Xomchak R. B. Konceptualni skladovi obgruntuvannya ta vyznachennya vneskiv vydiv (rodiv) vijsk u potribnyj riven boyezdatnosti Zbrojnyh Syl Ukrayiny pid chas yih zastosuvannya (vidbyttya zbrojnoyi agresiyi). [Collection of scientific works of the Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine. Kyiv, 2019. № 5 (91). Pp. 25 - 31.]

3. Zagorka O.M., Mozharovskyj V. M., Frolov V.S., Zagorka I.O. [Metody`chny`j pidxid do vy`znachennya bojovogo skladu zbrojny`x sy`l voyennogo ta my`rnogo chasu. Collection of scientific works of the Center for Military Strategic Studies of NUOU. I. Chernyakhovsky. Kyiv, 2019. № 1 (65). Pp. 6–11. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-1-65/6-11] (access date: 19.08.2020).

4. Gorbenko V.M., Tyuryn V. V. Korchetcz O.A. Metodychnyj pidxid do vyznachennya form ta sposobiv zastosuvannya vijskovyh formuvan u systemi operacij zbrojnyx syl. [Scientific-theoretical and scientific-practical journal "Science and Defense". Kyiv, 2019. № 2. P. 29–34. DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-7-2-29-34] (access date: 18.08.2020).

5. Romanchenko I. S., Shuyenkin V.O., Mozharovskyj V.M. [Teoriya vidvernenogo zbytku: a monograph. Lviv: NASV ZS Ukrainy, 2017. 244 p.]

6. Dmytryev E. V. Metodyka ocenky boesposobnosty vojsk strategycheskogo obedynenyya. [Scientific collection of the Academy of the General Staff of the USSR Armed Forces. Moscow, 1988. № 28 (136). Pp. 134-143.]

7. Metodologichni aspekty obgruntuvannya bojovogo skladu vijsk u operaciyax z pozyciyi vidvernenogo zbytku cyh vijsk. [Works of the academy. Kiev, 2012. № 40. S. 147–148.]

8. Golovanov A. V., Skorodid S. P. Obgruntuvannya pokaznyka ocinyuvannya variantiv rozpodilu syl i zasobiv za napryamkamy u smuzi oborony. [Collection of scientific works of KhNUPS named after I. Kozheduba. Kharkiv, 2019. № 2 (60). Pp. 16–21. DOI: https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.02] (access date: 21.08.2020).

9. Drol O. Yu., Guzchenko S. V., Telyukov S.M. Metodyka vyznachennya optymalnoyi kilkosti ta vydu ozbroyennya mobilnyh grup dlya zabezpechennya dij pro strymuvannyu protyvnyka. [Collection of scientific works of KhNUPS named after I. Kozheduba. Kharkiv, 2019. № 2 (64). Pp. 26–32. DOI: https://doi.org/10.30748/zhups.2020.64.04].

10. Lobanov A.A., Mozgovyj V. A. Do ocinyuvannya efektyvnosti upravlinnya vijskamy. [Scientific-theoretical and scientific-practical journal "Science and Defense". Kyiv, 2019. № 3. P. 3–9. DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-10-17] (access date: 18.08.2020).

11. Brezgyn V.S. Metodyka rascheta boevyh potencyalov sredstv VVT po rezultatam ymytacyonnogo modelyrovanyya boevyx dejstvyj. [Electronic scientific journal "Weapons and Economics". Moscow, 2009. № 2 (6). Pp. 40–41.]

Published

2020-12-30

Issue

Section

High-tech aspects of martial arts