IMPLEMENTATION OF THE COMPUTER BUSINESS GAME METHOD USING COMBAT ACTIONS SIMULATION TOOLS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2020-39-3-117-124

Keywords:

combat actions simulation tool, simulation modeling, computer business game, competence, JCATS

Abstract

Using business games as a teaching method is based on the simulation of professional activity processes and conditions for their implementation. The hardware-software electronic software is used to their conduct allows to create a quasi-professional learning environment and contributes to the development of computer business games. Using modern combat operations simulation tools during individual and collective training of military specialists opens up additional opportunities for competence formation among game participants while solving professional situations in conditions of uncertainty. The experience of using such tools in the educational process of a higher military school during exercises (training) indicates using computer business game method indicates the need to improve educational and methodological support them for a more effective using technical capabilities of combat operations simulation tools.

In the article, the authors, based on determining features of the business game method, the JCATS simulation system, develop a methodological basis for the implementation of computer business game method using combat actions simulation tools during exercises (training) with military specialists.

References

1. Artiushyn H. M. Suchasni vymohy do zmistu ta rezultativ osvitnoi diialnosti u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats. Ch. 1. 2015 22, URL : https://library.udpu.edu.ua/library_files/zbirnuk_nayk praz/2015/1/3.pdf.

2. Naumenko M. I., Prykhodko Yu. I. Proektuvannia zmistu osvity yak zasib pidvyshchennia profesiinoi kompetentnosti viiskovykh fakhivtsiv . Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv. 2011. № 32. S. 5–14.

3. Zaika L. A. Orhanizatsiino-pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti u konteksti zastosuvannia tekhnolohii imitatsiinoho modeliuvannia. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka : zb. nauk. pr. Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu pedahohiky NAPN Ukrainy : u 2-kh ch. 2017. Vyp. 22 (1-2017), ch. 1. S. 107–113.

4. Zagvyazinskiy V. I. Teoriya obucheniya: Sovremennaya interpretatsiya : ucheb. posob. 2-e izd., ispr. Moskva : Akademiya, 2004. 192 s.

5. Panfilova A. P. Igrovoe modelirovanie v deyatelnosti pedagoga: ucheb.posob. Moskva : Akademiya, 2008. 368 s.

6. Zanko S. F. Igra i uchenie / Zanko S. F., Tyunikov Yu. S., Tyunnikova S. M. – M., Assotsiatsiya «Proffesionalnoe obrazovanie», 1992. – Ch. – 1,2.

7. Solovyov I. V. Kompyuternaya delovaya igra dlya sovershenstvovaniya sistemyi vyisshego obrazovaniya. Upravlenie obrazovaniem: teoriya i praktika. Moskva, 2014. № 3. 131 s.

8. Verbitskiy A. A. Delovaya igra v kompetentnostnom formate. URL:https://docplayer.ru/50423936-Delovaya-igra-v-kompetentnostnom-formate-a-a-verbickiy.html (data zvernennya: 11.04.2016).

9. Sysoieva S. O. Suchasni IT v osviti doroslykh. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka : zb. nauk. pr. Kyiv : Vydavnytstvo PP «EKMO», 2004. Vyp. 2. S. 194–199.

10. Metodyka pidhotovky ta provedennia navchalnykh zaniat z operatyvno-taktychnykh dystsyplin z vykorystanniam zasobiv imitatsiinoho modeliuvannia boiovykh dii : metod. posib. / V. Ye. Bobylov ta in. ; za zah. red. S. M. Salkutsana. Kyiv : NUOU, 2015. 40 s.

11. Imitatsiine modeliuvannia u praktytsi pidhotovky viisk : navch. posib. / V. Ye. Bobylov ta in.; za zah. red. O. Yu. Permiakova. Kyiv : NUOU, 2015. 120 s..

Published

2020-12-30

Issue

Section

Information and analytical activities in the field of security and defense