МОДЕЛЬ ТА МЕТОД УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Олександр Лаврут Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4909-6723
  • Тетяна Лаврут Національна академія сухопутних військ імені гетьмата Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1552-9930
  • Юрій Здоренко Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5649-771X
  • Владислав Колесник Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5257-3124

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-40-1-13-26

Ключові слова:

телекомунікаційна мережа, інформаційний обмін, багатошляхова маршрутизація, управління трафіком, тактична ланка управління, тензорний аналіз мереж, мережецентричний принцип, єдине інформаційне поле

Анотація

Проводиться огляд та аналіз тенденцій розвитку і застосування новітніх технологій та засобів зв’язку в підрозділах тактичної ланки управління Збройних Сил України. Показано, що в державі ведеться робота щодо створення ефективної системи оперативного управління, зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR), яка б відповідала вимогам НАТО. Технологічно основою для реалізації даної системи повинна стати єдина автоматизована система Збройних Сил України. Зазначається, що проблемним питанням постає необхідність розробки нових технологічних рішень управління мережевими ресурсами із забезпеченням їх збалансованого завантаження та гарантованої якості обслуговування різнорідних трафіків у такій системі. Проводиться аналіз існуючих моделей вирішення основних мережевих задач. Показано, що тензорний підхід дозволяє вирішувати проблеми які з’являються під час урахування взаємопов’язаних і одночасно суперечливих вимог, які виникають під час управління різнорідним трафіком у військовій телекомунікаційній мережі. Розроблено модель та метод багатошляхової маршрутизації передачі команд управління між різними вузлами (елементами) інформаційно-телекомунікаційної мережі з урахуванням потокового характеру трафіка. Наведено результати розрахунків мережі за допомогою розроблених моделі та методу. Проведена порівняльна оцінка розробленої моделі з відомими.

Біографії авторів

Олександр Лаврут, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Доктор технічних наук, доцент

Тетяна Лаврут, Національна академія сухопутних військ імені гетьмата Петра Сагайдачного

Кандидат географічних наук, доцент

Юрій Здоренко, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Кандидат технічних наук

Посилання

«Візія Генерального штабу ЗС України щодо розвитку Збройних Сил України на найближчі 10 років». URL: http://www.mil.gov.ua/news/2020/01/11/viziya-generalnogo-shtabu.

Указ Президента України №240/2016 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України". URL: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Лаврут О.О., Лаврут Т.В., Климович О.К., Здоренко Ю.М. Новітні технології та засоби зв’язку у Збройних Силах України: шлях трансформації та перспективи розвитку. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. Вип. 1 (34). С. 91–101. DOI: 10.30748/nips.2019.34.13.

Лаврут О.О., Лаврут Т.В., Климович О.К. Перспективи розвитку автоматизованих систем управління тактичної ланки управління Сухопутних військ Збройних Сил України. Системи обробки інформації. 2014. Вип. 5 (121). С. 116-120.

Лаврут О.О., Климович К.О., Тарасюк М.Л., Антонюк О.Л. Стан та перспективи застосування сучасних технологій та засобів радіозв’язку в Збройних Силах України. Системи озброєння і військова техніка. 2017. Вип. 1(49). С. 42-49.

Бондаренко Л.О., Плугова О.Б., Цимбал І.В., Черниш Ю.О. Основні інноваційні напрямки розвитку системи зв’язку Збройних Сил України. Збірник наукових праць ВІТІ. 2016. Вип. 1. С. 19–24.

Основні тенденції та перспективи розвитку військового радіорелейного зв’язку. URL: http://www.ukrmilitary.com/2017/10/RRZ.html.

Пузиренко О.Г., Івко С.О., Лаврут О.О. Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в забезпеченні живучості інформаційно-телекомунікаційних систем. Системи обробки інформації. 2014. Вип. 8 (124). С. 128-134.

Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями. М.: Мир, 1979. 600 с.

Бертсекас Д. Сети передачи данных / Д. Бертсекас, Р. Галлагер; пер. с англ. М.: Мир, 1989. 544 с.

Кучук Г.А. Інформаційні технології управління інтегральними потоками даних в інформаційно-телекомунікаційних мережах систем критичного призначення: монографія. Харків: ХУПС, 2013. 264 с.

Лемешко А.В., Євдокименко М.О. Вдосконалення потокової моделі маршрутизації в мультисервісній телекомунікаційній мережі із забезпеченням якості обслуговування. Системи озброєння і військова техніка. 2020. № 1(61). С. 31-43. DOI: 10.30748/soivt.2020.61.04.

Лемешко О.В., Євдокименко М.О., Єременко О.С. Оптимізаційна модель маршрутизації чутливого до затримок трафіка в інфокомунікаційних мережах. Системи управління, навігації та зв'язку. 2020, випуск 2(60). С. 152-159. DOI: 10.26906/SUNZ.2020.2.152.

Лаврут О.О. Дослідження якості управління потоками інформації у моделі військової телекомунікаційної мережі представленій в тензорному вигляді. Військово-технічний збірник. 2015. Вип. 12/2015. C. 27–33. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.34-38.

Лемешко А.В., Евсеева О.Ю. Тензорная геометризация структурно-функционального представления телекоммуникационной системы в базисе межполюсных путей и внутренних разрезов. Наукові записки УНДІЗ. № 1(13). 2010. С. 14-26.

Кротов В.Д., Ткаченко А.Л., Науменко О.Г. Аналіз методів управління трафіком при забезпеченні QOS в мобільних радіомережах тактичної ланки управління. Збірник наукових праць ВІТІ. № 1. 2019. С. 49–56.

Misra S., Goswami S. Network Routing: Fundamentals, Applications, and Emerging Technologies 1st Edition. Hoboken: Wiley, 2017. 536 p.

Здоренко Ю.М., Фесьоха В.В., Лаврут О.О. Система виявлення аномалій трафіку в інформаційно-телекомунікаційних мережах. International scientific and practical conference «Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine» Wloclawek, Republic of Poland, December 21-22, 2018. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 10-12.

Крон Г. Тензорный анализ сетей. М.: Сов. радио, 1978. 720 с.

Lemeshko O., Yeremenko O., Yevdokymenko М., Hailan Ahmad M. Tensor Multiflow Routing Model to Ensure the Guaranteed Quality of Service Based on Load Balancing in Network. The Third International Conference “Advances in Computer Science for Engineering and Education III (ICCSEEA 2020)”. Kyiv, 21-22 January 2020. P. 1-12. DOI:10.1007/978-3-030-55506-1_11.

Лаврут О.О. Вибір критерію оцінювання якості управління потоками інформації у телекомунікаційній мережі мобільного компоненту перспективної системи зв’язку ЗС України. Наука і техніка Повітряних сил Збройних Сил України. 2014. Вип. 3 (16). С. 113-115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28 — Оновлено 2021-06-09

Версії

Номер

Розділ

Військова кібернетика та системний аналіз