Удосконалення науково-методичного апарату розпізнавання рівня небезпеки ситуацій у разі зміни характеристик інформованості особи, яка приймає рішення

Автор(и)

  • Олег Васильович Боровик Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3691-662X
  • Людмила Володимирівна Боровик Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2949-2187
  • Олександр Васильович Андрушко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5026-1653

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2020-37-1-115-124

Ключові слова:

математична модель, критична ситуація, особа, яка приймає рішення, інформованість, достовірність, фактори, причини, експертна оцінка, матриці, алгоритм, програмне забезпечення

Анотація

Дослідження системних задач розпізнавання рівня небезпеки ситуацій і запобігання критичним ситуаціям у складних системах різного призначення є актуальним завданням. Це пояснюється тим, що часткове або повне руйнування таких систем спричиняє не лише катастрофічні наслідки для них самих, а й призводить до суттєвих збитків, які часто перевищують вартість самих систем. Останні можуть бути як матеріальними, так і не матеріальними. Аналіз ряду катастроф у різних галузях людської діяльності, свідчить про те, що масштаби втрат можуть бути значно меншими, якщо в позаштатній ситуації вчасно сформувати і реалізувати раціональні рішення. Одним із можливих підходів до розв’язання задач розпізнавання та запобігання критичним ситуаціям у складних системах, є підхід, що базується на реалізації механізмів корегування показників інформованості особи, яка приймає рішення.

У роботі здійснено формалізацію задачі підвищення достовірності даних щодо визначення допустимого періоду часу на формування і реалізацію рішення, для якого ймовірність переходу певної ситуації в критичну, надзвичайну або катастрофічну не перевищуватиме заданого значення, а також класифікації та розпізнавання рівня небезпеки ситуацій. Також проведено аналіз існуючого підходу щодо вирішення сформульованої задачі у випадку застосування механістичного підходу визначення кількісних показників інформованості особи, яка приймає рішення, що дозволило виявити проблемні питання, які мають місце при його застосуванні. На основі застосування системи аналогій запропоновано підхід щодо підвищення ефективності розв’язування подібних задач і програмно-алгоритмічне забезпечення його реалізації.

Зазначений підхід базується на встановленні переліку причин, які обумовлюють фактори, що можуть випливати на зміну ситуацій досліджуваної системи, їх ваги, варіантів впливу причин на появу фактора, та на основі цього уточнення показника достовірності інформованості особи, яка приймає рішення. Він також може застосовуватись для підвищення точності оцінки й інших кількісних показників інформованості особи, зокрема повноти та своєчасності.

Програмно-алгоритмічна реалізація авторського підходу до вирішення досліджуваної задачі дозволяє автоматизувати окремі етапи вирішення задачі та покращити рівень об’єктивності розв’язків.

Біографії авторів

Олег Васильович Боровик, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор

Людмила Володимирівна Боровик, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кафедри; доктор педагогічних наук, доцент

Олександр Васильович Андрушко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Ад'юнкт, ад'юнктури НАДПСУ ім. Б. Хмельницького

Посилання

Mazur M. Qualitative theory of information [Kachestvennaya teoriya informatsii]. Peace. M. 1972. P. 239.

Kolmogorov A. N. Three approaches to the definition of the concept of "amount of information". Problems of information transfer. [Tri podhoda k opredeleniyu ponyatiya «kolichestva informatsii». Problemyi peredachi informatsii]. 1965. Vol.1. issue 1. Pp. 3-11.

Kulbak S. Information theory and statistics. [Teoriya informatsii i statistika] Science. M. 1954. P. 376.

Kolmohorov A.N. Information theory and algorithms theory.[Teoriya informatsii i teoriya algoritmov]. Science. M.1987. P. 304.

Viner N. Cybernetics or control and communication in animal and machine [Kibernetika ili upravlenie i svyaz v zhivotnom i mashine]. Science. M. 1983. P. 343.

Illjashenko S.M. Economic risk: a textbook. Center of Educational Literature [ Ekonomichnyj ryzyk: navchaljnyj posibnyk.].the 2 nd ed., Suppl. republishing. K. 2004. P. 220.

Shapkin A.S. Economic and financial risks. Valuation, management, investment portfolio: Monograph. [Ekonomicheskie i finansovyie riski. Otsenka, upravlenie, portfel investitsiy: Monografiya]. Ed. – Trade corporation. Dashkov & Co. Corporation. M. 2003. P. 544.

Baldin K.V. Information systems in economics: a textbook. [Informatsionnyie sistemyi v ekonomike: uchebnik]. Dashkov & Co. Publishing and Trading Corporation. M. 2006. P. 395.

Berezhnoi O.A. Information-analytical support for making effective management decisions [Informacijno-analitychne zabezpechennja pryjnjattja efektyvnykh upravlinsjkykh rishenj]. Actual problems of the economy. 2004. №9. Pp. 26 - 30.

Bobrulj Gh. I. Information and informational technologies in the strategic management of an intermediary organization [Informacija ta informacijni tekhnologhiji v strateghichnomu upravlinni poserednycjkoju orghanizacijeju]. Actual problems of the economy. 2006. №5. Pp. 135-143.

Volkov I.M. Criteria for project evaluation [Kriterii otsenki proektov]. World Bank Institute for Economic Development. M. 2006. P. 128.

Zghurovsjkyj M. Z., Pankratova N. D. Fundamentals of system analysis [Osnovy systemnogho analizu]. BHV Publishing Group. K. 2007. P. 544.

Koss V.A. Conditions for compliance of the management model of the system needs of the management object [Umovy vidpovidnosti modeli upravlinnja systemnym potrebam ob'jekta upravlinnja]. Mathematical Machines and Systems. 2007. № 1. Pp. 12-18. 1

Kachynsjkyj A. V. Fundamentals of system analysis of security of complex systems [Zasady systemnogho analizu bezpeky skladnykh system]. SE «Euroatlantikinform». K. 2006. P. 336.

Gupta J.N.D. Sharma S. Rashid M.A. Handbook of Research on Enterprise Systems. Farmington Hills: Gale Group. 2009. Р. 460.

Gorodnov V.P. Modeling of combat operations of units, formations and unions of air defense forces [Modelirovanie boevyih deystviy chastey, soedineniy i ob'edineniy voysk PVO]. Kharkiv. 1987. P. 383.

17. What is Node.is used for? Access mode. [Electronic resource]. URL: https: // railsware.com / blog / what-is-node-js-used-for. (date of access: 29.02.2020).

18. Math in JavaScript. [Electronic resource]. URL: https://habr.com/post/312880 (accessed 29/02/2020).

Node.js documentation URL: https://nodejs.org/en/docs/ (accessed: 02/29/2020).

MongoDB Documentation. [Electronic resource]. URL: https://docs.mongodb.com/ (date of access: 29.02.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони