Визначення аналітичної залежності для початкового співвідношення сил сторін з урахуванням критеріальних обмежень

Ihor S. Romanchenko, Volodymyr P. Kotliarov, Oleksandr O. Pavliuk

Abstract


У статті запропоновано підхід, який ґрунтується на аналізі системи диференціальних рівнянь методу динаміки середніх для визначення загальної аналітичної залежності співвідношення сил сторін з урахуванням критеріальних обмежень. Рівняння динаміки середніх розглядаються в нелінійній постановці, коли коефіцієнти уражаючого впливу залежать від чисельності станів.

У статті використовуються підходи теорії диференціальних рівнянь для визначення загальної інтегральної згортки (загального інтеграла системи).

Критеріями досягнення мети операції у цілому є величина припустимих втрат однієї зі сторін та потрібна величина співвідношення сил сторін. З урахуванням критеріальних обмежень запропонований підхід дозволяє визначити необхідний час на проведення операції, а також, у випадку необхідності, – і початкове значення потрібної кількості сил однієї зі сторін для гарантованого досягнення мети операції в цілому.

Розв’язання системи диференціальних рівнянь дозволяє розрахувати еталонний графік (опорну траєкторію) зміни коефіцієнта співвідношення сил сторін у часі з дотриманням умов критеріальних обмежень.


Keywords


Угруповання військ (сил); Співвідношення сил сторін; Критеріальне обмеження; Диференціальне рівняння

References


Romanchenko I.S., Kotliarov V.P., Shapoval Y.E. Numerical interpretation of the dynamics of the change in the ratio of forces of the sides during the combat actions // The collection of scientific works, The CRI of the AFU, Kyiv, 2008. # 4 (46) P. 11–15.

Kotliarov V.P., Pavliuk O.O., Blinov O.V., Kuznetsov O.A. Identification of the coefficients of the intensity of effect based on the results of numerical calculations. The collection of scientific works, The CRI of the AFU, Kyiv, 20016. # 3 (77) P. 33–38.

Bronshtain I.N., Semendiaev K.A. Mathematical Reference Book for Engineers and Students. Translation from German under editionGrosheI.and Zigler V. Leipzig: Toibner.Moscow: Nauka. The main editorial office of the physical and mathematical literature. 1981. 720 p.


GOST Style Citations


1. Романченко І. С. , Котляров В. П. , Шаповал Ю. Є. Чисельна інтерпретація динаміки змінення співвідношення сил сторін під час ведення ними бойових дій  // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ, 2008. № 4 (46). С. 11–15.

2. Котляров В. П., Павлюк О. О., Блінов О. В, Кузнєцов О. А. Ідентифікація  коефіцієнтів інтенсивності вражаючого впливу за результатами чисельних розрахунків  // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ, 2016. № 3 (77). С. 34–38.  

3. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. Пер. с нем. под ред. Гроше Г. и Циглера В. Лейпциг: Тойбнер, Москва: Наука. Глав. ред. физ.-мат. лит-ры. 1981. 720 с.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)