Підхід щодо оцінювання ризиків життєдіяльності

Mukola M. Bychenok, Oleksandr V. Voytko, Volodymyr M. Cherneha

Abstract


Сучасний стан техногенної та природної безпеки України характеризується небезпечними для життєдіяльності змінами навколишнього середовища, які зумовлені, перш за все військовим конфліктом на території Донецької і Луганської областей, які характеризуються значною кількістю підприємств важкої та гірничодобувної промисловості, а також впливом глобальних змін клімату, нераціональним природокористуванням, суцільною зарегульованістю річкової мережі, закриттям численних нерентабельних шахт і кар’єрів методом повного або часткового затоплення та інше. За таких умов постійно зростають ризики природно-техногенних аварій і катастроф, а також людські та матеріальні втрати від них і непродуктивні витрати на локалізацію та ліквідацію негативних наслідків. Тому особливої актуальності набуває проблема забезпечення безпеки життєдіяльності населення в умовах можливих чи реальних надзвичайних ситуацій. В даній роботі пропонуються адекватні методи оцінювання ризиків життєдіяльності з метою їх мінімізації та ліквідації.


Keywords


Надзвичайні ситуації; Індивідуальний ризик життєдіяльності; Колективний ризик життєдіяльності; Інтегральний ризик життєдіяльності

References


The Analytical review of the state of technogenic and natural safety in Ukrainein 2017. [Analitychnyj oghljad stanu tekhnoghennoji ta pryrodnoji bezpeky v Ukrajini za 2017 rik]. URL: http://www.dsns.gov.ua/files/2017/8/18/ Analit%20dopovid/analit%20oglad.pdf.

Dubel V. (2014). Features of eco-economic development of regions of Ukraine. [Osoblyvosti ekologho-ekonomichnogho rozvytku reghioniv Ukrajiny. Visnyk Donecjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija V. Ekonomika i pravo]. №1. pp. 52-56. URL: http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/382

Bychenok M., Roghozhyn O. (2003) [Do integhraljnoji ocinky socialjnykh ryzykiv vynyknennja nadzvychajnykh sytuacij] Ekologhija i resursy. Kyiv. IPNB. № 6. pp. 108-124.

Bychenok M., Roghozhyn O., Jakovljev Je. (2004) [Pro ocinjuvannja ryzykiv zhyttjedijaljnosti i ghospodarjuvannja u pryrodno-tekhnoghennij sferi]. Ekologhija i resursy. Kyiv: IPNB. № 10. pp. 64-73.

Arsen Avakov (2018). Strategy of restoration of the integrity of Ukraineand de-occupation of the Donbass. “Small Steps Mechanism” [Strateghija deokupaciji Donbasu. “Mekhanizm malykh krokiv”]. URL: https://avakov.com/strategy-of-restoration-of-the-integrity-of-ukraine-and-de-occupation-of-the-donbass-small-steps-mechanism.html.

Poberezhna L., Stanetsky A. (2017). Assessment of potential environmental risks from the antiterrorist operation [Ocinka potencijnykh ekologhichnykh ryzykiv vnaslidok provedennja antyterorystychnoji operaciji]. Naukovo-tekhnichnyj zhurnal “Tekhnoghenno-ekologhichna bezpeka”. № 2. pp. 45-52.

Postanova KMU vid 26 veresnja 2018 roku №779 [Dejaki pytannja zapobighannja vynyknennju nadzvychajnykh sytuacij pryrodnogho ta tekhnoghennogho kharakteru].

Alyimov V., Tarasova N. (2004). The technogenic risk. Analysis and evaluation. [Tehnogennyiy risk. Analiz i otsenka]. Studentbook.Moscow: IKTs “Akademkniga”. p.188.

Ragozin A. (2003) The basic models and methods for assessing natural risks. [Osnovnyie modeli i metodyi otsenki prirodnyih riskov] Otsenka i upravlenie prirodnyimi riskami. Tematicheskiy tom.Moscow: Izdatelskaya firma “KRUK”. pp. 131-142.

Ivanjuta S. (2005) GIS realization of risk assessment of life from accidents on chemically dangerous objects. [GhIS realizacija ocinky ryzyku zhyttjedijaljnosti vid avarij na khimichno nebezpechnykh ob'jektakh]. Ekologhija i resursy. Kyiv: IPNB. № 11. pp. 95-101.

Ivanjuta S. (2015) [Rozrobka metodyky ocinky ryzyku zbytkiv vid nadzvychajnykh sytuacij v reghionakh Ukrajiny]. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy. Ekologiya. № 3/6 (75). pp. 48-53.

Yatsyuk O. (2015). Prediction consequences spout (release) of hazardous chemicals in case of accidents on chemically hazardous objects. [Proghnozuvannja naslidkiv vylyvu (vykydu) nebezpechnykh khimichnykh rechovyn u razi avarij na khimichno nebezpechnykh ob'jektakh]. URL: http://nd.nubip.edu.ua/2015_8/12.pdf.

The order of Ministry of Emergencies of Ukraine №73/82/64/122 from 27.03.2001 “On approval of the Methodology for predicting the consequences of the outflow (release) of hazardous chemicals in accidents at industrial facilities and transport” [Nakaz Ministerstva z pytanj nadzvychajnykh sytuacij ta u spravakh zakhystu naselennja vid naslidkiv Chornobyljsjkoji katastrofy, Ministerstva aghrarnoji polityky, Ministerstva ekonomiky, Ministerstva ekologhiji i pryrodnykh resursiv “Pro zatverdzhennja Metodyky proghnozuvannja naslidkiv vylyvu (vykydu) nebezpechnykh khimichnykh rechovyn pry avarijakh na promyslovykh ob'jektakh i transporti”. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-01.

Bespalov V. (2008). Comparison of the methods of the Ministry of Defense and the Ministry for Emergencies to predict the consequences of an accident with a chemically hazardous substance. [Porivnjannja metodyk MO i MNS dlja proghnozuvannja naslidkiv avariji z khimichno nebezpechnoju rechovynoju]. Systemy pidtrymky pryjnjattja rishenj. Teorija i praktyka. №6. pp. 60-64.

National report on the state of technogenic and natural safety inUkrainein 2006 (2007). [Nacionaljna dopovidj pro stan tekhnoghennoji ta pryrodnoji bezpeky v Ukrajini u 2006]. Kyiv: DP “Chornobylj'interinform”. 236 p.


GOST Style Citations


1. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2017 рік. URL: http://www.dsns.gov.ua/files/2017/8/18/Analit%20dopovid/analit%20oglad.pdf. (дата звернення: 15.12.2018).

2. Дубель В. М. Особливості еколого-економічного розвитку регіонів України. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 2014. №1. С.52-56. URL: http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/382 (дата звернення: 15.12.2018).

3. Биченок М. М., Рогожин О.Г. До інтегральної оцінки соціальних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій.  Екологія і ресурси. К.: ІПНБ, 2003. № 6. С.108-124.

4. Биченок М. М., Рогожин О. Г., Яковлєв Є. О. Про оцінювання ризиків життєдіяльності і господарювання у природно-техногенній сфері. Екологія і ресурси. К.: ІПНБ, 2004. № 10. С.64-73.

5. Арсен Аваков Стратегія відновлення цілісності України і деокупації Донбасу. “Механізм малих кроків”. URL: http://mvs.gov.ua/ua/pages/plan_deokupacii_donbasu_mehanizm_malih_krokiv.htm. (Дата звернення 15.12.2018).

6. Побережна Л. Я., Станецький А. І. Оцінка потенційних екологічних ризиків внаслідок проведення антитерористичної операції. Науково-технічний журнал “Техногенно-екологічна безпека”. 2017. № 2. С. 45-52.

7. Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Постанова КМУ від 26 вересня 2018 року №779. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-zapobigannya-vinik. (дата звернення: 15.12.2018).

8. Алымов В. Т., Тарасова Н. П. Техногенный риск: Анализ и оценка. Учебное пособие для ВУЗов. М.: ИКЦ ”Академкнига”, 2004. 188 с.

9. Рагозин А. Л. Основные модели и методы оценки природных рисков. Оценка и управление природными рисками. Тематический том. М.: Издательская фирма “КРУК”, 2003. С.131-142.

10. Іванюта С. П. ГІС реалізація оцінки ризику життєдіяльності від аварій на хімічно небезпечних об’єктах. Екологія і ресурси. К.: ІПНБ, 2005. № 11. С.95-101.

11. Іванюта С. П. Розробка методики оцінки ризику збитків від надзвичайних ситуацій в регіонах України. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Экология. 2015. №3/6 (75). С.48-53.

12. Яцюк О. П. Прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин у разі аварій на хімічно небезпечних об’єктах. URL: http://nd.nubip.edu.ua/2015_8/12.pdf. (дата звернення: 15.12.2018).

13. Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті. Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки, Міністерства екології і природних ресурсів №73/82/64/122 від 27.03.2001. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-01. (дата звернення: 15.12.2018).

14. Беспалов В. П. Порівняння методик МО і МНС для прогнозування наслідків аварії з хімічно небезпечною речовиною. Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. 2008. №6. С60-64.

15. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2006 р. К.: ДП “Чорнобильінтерінформ”, 2007. 236 с.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)