Підхід щодо оцінювання надійності функціонування автоматизованої системи управління „Ореанда-ПС”

Volodymyr K. Medvedev, Maksym V. Kasyanenko, Ilona S. Korenivska

Abstract


В статті запропоновано методику оцінювання надійності функціонування автоматизованих систем управління військами (силами) на прикладі автоматизованої системи управління “Ореанда-ПС”, який ґрунтується на врахуванні незалежності потоку відмов технічних засобів від програмних збоїв та навпаки. Для цього проведено декомпозицію вказаної системи за рівнями ієрархії та висвітлено порядок розрахунку надійності функціонування як окремих автоматизованих робочих місць так і комплексів засобів автоматизації кожного рівня ієрархії. Запропоновано підхід до розрахунку ступеню впливу надійності функціонування кожного комплексу засобів автоматизації на надійність функціонування автоматизованої системи управління в цілому. Крім того,в статті уточнено сукупність часткових показників надійності автоматизованої системи управління, а саме коефіцієнта готовності, ймовірності безвідмовної роботи за час бойового застосування та коефіцієнта оперативної готовності.


Keywords


Автоматизована система управління; Війська; Надійність функціонування; Показники надійності; Коефіцієнт готовності; Ймовірність безвідмовної робот; Коефіцієнт оперативної готовності

References


Osborn K. (2018), The Air Force Is Creating a System to Manage the Military's Forces in War [The National Interest], available at: https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-air-force-creating-system-manage-the-militarys-forces-24701.

Nizienko B. (2017), The Main Directions of Automation of Management Processes in the Air Force of Ukraine. [Scientific Works of Kharkiv National Air Force University], Kharkiv:, 19 p.

DSTU 3524-97. The reliability of technology. Project assessment of the reliability of complex systems, taking into account the technical and software operational staff. Substantive provisions. - K.: Gosstandart ofUkraine, 1994.-36 p

DSTU 2862-94. Reliability of technology. Methods of calculating reliability indices. General requirements. - K .: Gosstandart of Ukraine, 1994. - 36 p.

Gryshko V., Mozharovsky P., (2009), The Estimation of Reliability of Complex of Technical Means of Complex Information Control Systems. [Mathematical Machines and Systems].

Akimova G., Solovyov A. (2006), Methodology for evaluating the reliability of hierarchical information systems. [Papers ISA RAN], Moscow, 18 p


GOST Style Citations


1. Осборн К. (2018), Військово-Повітряні Сили створюють систему управління збройними силами у війні [The National Interest]: https://nationalinterest.org/blog/the - buzz/the-air-force -creating - system-manage - the-militarys-forces-24701.

2. Нізієнко Б. Основні напрямки автоматизації процесів управління в Повітряних Силах Збройних Сил України. - М .: Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, 2017. - 19 с.

3. ДСТУ 3524-97. Надійність техніки. Проектна оцінка надійності складних систем з урахуванням технічного і програмного забезпечення та оперативного персоналу. Основні положення. – К.: Держстандарт України, 1994.– 36 с.

4. ДСТУ 2862-94. Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги. – К.:Держстандарт України, 1994. – 36 с.

5. Гришко В., Можаровський П. Оцінка надійності комплексу технічних засобів складних інформаційно-управляючих систем. - М .: Математичні машини і системи, 2009. № 3- 194 с.

6. Акімова Г., Соловйов А, Методологія оцінювання надійності ієрархічних інформаційних систем, М. Труди ІСА РАН, 2006 – 18 с.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)