Про авторів

Питанням підготовки та прийняття спільних рішень в НАТО приділяється велике значення. Упродовж 50 - річної історії Альянсу були сформульовані принципи та відповідні процедури підготовки та прийняття політичних та інших рішень, які згодом довели свою ефективність. Завдяки їм Альянсу вдавалося проводити узгоджену політику, долати різноманітні суперечності, які виникали раніше та виникають зараз.

Умовно усі рішення, які приймаються в Альянсі, можна поділити на дві великі групи: політичні та військові. Вони розрізняються за змістом; але мають спільну технологію їх прийняття.

Отже, розберемо цю технологію з точки зору того:

А) яким структурам надано право приймати рішення; Б) які структури займаються підготовкою проектів цих рішень; В) які структури організують процес підготовки та прийняття рішень; Г) яка технологія прийняття рішень.