Author Details

Mazharov, Volodymyr S., Kirovohrad Flight Academy of National Aviation University