Digitalization of society and organizational and legal mechanisms of functioning of the unified state reserves register

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-42-3-79-84

Keywords:

Unified state register of conscripts, conscripts and reservists, integration, digitalization

Abstract

The article describes the organizational and legal mechanisms of the Unified State Register. An analysis of the regulatory and legal support of state mechanisms for the functioning of the Unified State Register, as a direction of state policy of Ukraine. Recommendations for improving the regulations that determine the organizational and legal mechanisms of the Unified State Register are substantiated.

The application of these recommendations in the practice of the Central Executive Bodies, in particular during the formation of the digital transformation policy in the Ministry of Defense of Ukraine on the integration of the Unified State Register will introduce the necessary legal mechanisms for organizing and ensuring information interaction between state registers. military registration of citizens of Ukraine for manning troops (forces).

In addition, the practical implementation of the recommendations will create a legal basis for the implementation by the Ministry of Defense of Ukraine of projects envisaged by the Government Action Plan for the introduction of electronic military records and the creation of an electronic Territorial Center for Recruitment and Social Support.

References

Марченко В., Поняття та правове забезпечення цифрової трансформації в Україні, “Юридичний науковий електронний журнал”, 6 (2019), с. 290.

Правдивець О.М., Нормативно-правове забезпечення створення та функціонування інформаційної автоматизованої системи військового обліку громадян України, “Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України” 3(55), 2015, с.130-132.

Рішення Ради національної безпеки та оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”, уведеного в дію Указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016.

Pravdyvets O. Recommendations for improvement of regulatory and legal support of automation and digital transformation of business processes of the military accounting of conscript. “Civitas et lex”. 2021/2 (30). Poland.

Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки України : монографія. Київ : Талком, 2017. 576 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 365-р “Деякі питання цифрової трансформації розпорядження”.

Правдивець О. М., Козлов В. В. Основні аспекти функціонування Єдиного державного реєстру призовників і військовозобов’язаних. // Форми та способи застосування військ (сил) за досвідом проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей: зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовт. 2018 р.). Київ: ЦНДІ ЗС України, 2018. С. 17–21.

Правдивець О. М., Козлов В. В. Призначення та порядок ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних // Актуальні проблеми планування розвитку ЗС України: зб. матер. наук.-практ. семін. (Київ, 30 лист. 2018 р.). Київ: ЦНДІ ЗС України, 2018. С. 15–21.

Правдивець О. М., Козлов В. В. Проблеми впровадження Єдиного державного реєстру призовників і військовозобов’язаних // Актуальні проблеми планування розвитку ЗС України: зб. матер. наук.-практ. семін. (Київ, 16 травн. 2019 р.). Київ: ЦНДІ ЗС України, 2019. С. 155–160.

Козлов В.В., Правдивець О.М., Максимов С.О. “Перспективи автоматизації військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів” // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України, № 2 (97) – К.: 2021. С. 151–158.

Закони України від 16.03.2017 № 1951-VIII “Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних”.

Наказ Міністерства оборони України від 08.08.2017 № 418 “Про затвердження порядку ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних”.

Наказ Міністерства оборони України від 15.04.2019 № 180 “Про прийняття на постачання та введення в експлуатацію Збройних Сил України автоматизованої системи Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, шифр “Оберіг”.

Закон України від 30.03.2021 № 1357-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку: закон України”.

Указ Президента України від 30.12.2016 № 582/2016 “Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцерів запасу”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 “Про затвердження Порядку організації та проведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних”.

Наказ Міністра оборони України від 10.12.2010 № 650 “Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують питання організації та порядку ведення військового обліку офіцерів запасу, атестування осіб до присвоення первинних та чергових військових звань офіцерського складу запасу, а таож зразка військового квитка офіцерів”.

Наказ Міністерства оборони України від 10.04.2017 № 206 “Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу”.

Наказ Міністерства оборони України від 21.11.2017 № 610 “Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного”.

Published

2021-12-17

Issue

Section

Information and analytical activities in the field of security and defense