Моделювання функціонування підсистеми підвезення матеріальних засобів військам з використанням логічних функцій

Автор(и)

  • Олександр Хазанович Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2010-6676
  • Віктор Лазоренко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6377-9619
  • Володимир Лоза Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7547-1147

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-42-3-85-88

Ключові слова:

моделювання, матеріальні засоби, логістична система, підвезення, логічні функції, логіко-математична модель

Анотація

Стаття підготовлена на актуальну тему, що пов’язана з підвищенням ефективності функціонування підсистеми підвезення матеріальних засобів логістичної системи на основі моделювання логістичних процесів забезпечення військ з використанням логіко-математичних моделей.

Для ефективного забезпечення матеріальними засобами військ необхідно застосовувати логістичний підхід, військову логістику. При логістичному підході до забезпечення матеріальними засобами військ створюється логістична система. Логістична систем функціонує як організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками. Як правило, вона складається з кількох підсистем і має розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем. Мета логістичної системи, це доставка у визначені терміни, у задане місце необхідної кількості та асортименту максимально підготовлених матеріальних засобів при мінімальних витратах. Це важливе завдання вирішується підсистемою підвезення матеріальних засобів.

Розглядаються питання удосконалення підсистеми підвезення матеріальних засобів, як складової логістичної систем, на основі моделювання процесу підвезення матеріальних засобів військам.

На основі проведеного аналізу застосування математичного моделювання щодо забезпечення військ (сил) Збройних Сил України на сучасному етапі розвитку визначена проблема розроблення логіко-математичної моделі підсистеми підвезення матеріальних засобів військам. Запропонована логіко-математична модель надає змогу визначити термін підвезення матеріальних засобів військам під час операції. У статті проведений опис процесу моделювання цієї підсистеми з використанням логічних функцій.

Наприкінці сформульовані напрямки подальших досліджень у цьому напрямку, які пов’язані з розробленням логіко-математичних моделей інших процесів забезпечення військ.

Посилання

Теоретичні основи аналізу, моделювання та синтезу системи матеріально-технічного забезпечення як просторово-розподіленої системи / І. С. Романченко, В. А. Шуєнкін, О. І. Хазанович, І. Ю. Марко. – К.: ЦНДІ ЗС України, 2013. – 221 с.

Вентцель, Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. – М.: Сов. радио, 1972. – 552 с.

Карпов, Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5 / Ю. Карпов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 400 с.

Томашевський, В. М. Моделювання систем / В. М. Томашевський. – К.: Видавнича група BHV, 2007. – 352 с.

Ладенко, И. С. Логические методы построения математических моделей / И. С. Ладенко. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1980. – 193 с.

Попов, С. В. Логическое моделирование: монография / С. В. Попов. – М.: Тровант, 2006. – 256 с.

Хазанович О.І., Дробаха Г.А., Давидов І.Г. Математична модель підвезення матеріально-технічних засобів військам з використанням логічних функцій // Зб. наук. пр. № 1 (75) – К.: ЦНДІ ЗСУ, 2016.– С. 103 – 109.

Хоменко, І. В., Алексюк, І. А. Основи логіки / І. В. Хоменко, І. А. Алексюк. – К.: Золоті ворота, 1996. – 221 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони