Методика обгрунтування структури експертно-навчальної системи військового призначення

Автор(и)

  • Спартак Гогонянц Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-0023-5139
  • Євген Руденко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-3093-8780

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-41-2-31-40

Ключові слова:

дистанційне навчання, експертно-навчальна система, таксономія, аналіз, синтез

Анотація

Сучасні темпи розвитку інформаційних технологій створили передумови для появи широкого спектру інструментів надання освітніх послуг із використанням технологій дистанційного навчання. Це підтверджується активізацією використання систем дистанційного навчання в умовах санітарно-епідеміологічних обмежень та необхідністю гострої економії коштів. Аналіз існуючих систем дистанційного навчання вищих військових навчальних закладів показав, що їх структура не досконала і потребує уніфікації процесу їх побудови з метою забезпечення ефективності підготовки військового фахівця. Реалізація цього процесу вимагає застосування теоретико-прикладних інструментів побудови структури експертно-навчальної системи військового призначення в системі дистанційного навчання вищих військових навчальних закладів. Головною причиною наявності зазначеного факту стала нераціональна побудова структури експертно-навчальної системи військового призначення в системі дистанційного навчання вищих військових навчальних закладів.

Виходячи із цього, метою даної роботи є формування типової науково обґрунтованої структури експертно-навчальної системи військового призначення вищого військового навчального закладу для забезпечення надання якісних сучасних освітніх послуг з використанням інформаційних технологій. У роботі використані методи: аналізу – під час дослідження особливостей структури систем дистанційного навчання вищих військових навчальних закладів з урахуванням досвіду провідних країн світу; формалізації – для змістовного опису процесу функціонування системи дистанційного навчання; таксономії – для багатовимірного порівняльного аналізу структур системи дистанційного навчання вищого військового навчального закладу; синтезу – для формування типової структури експертно-навчальної системи військового призначення. Розроблена методика визначення доцільного варіанту побудови структури експертно-навчальної системи військового призначення в системі дистанційного навчання вищого військового навчального закладу, що базується на процедурах багатовимірного порівняльного аналізу показників якості функціонування показників. За результатами застосування методики розроблена типова структура експертно-навчальної системи військового призначення системи дистанційного навчання вищого військового навчального закладу та вироблені рекомендації щодо організації роботи системи дистанційного навчання вищого військового навчального закладу. Використання раціональної структури експертно-навчальної системи військового призначення дає можливість розв’язувати складні та проблемні ситуації у процесі підготовки військових фахівців вищих військових навальних закладів. Цей факт дозволяє усунути обмеження у практиці побудови структури експертно-навчальної системи військового призначення і створює нову можливість охопити ширший спектр факторів, що впливають на якість роботи. Застосування цієї методики дозволяє системі дистанційного навчання вищого військового навчального закладу прогнозувати результати спільного функціонування відповідних підсистем системи дистанційного навчання з урахуванням їх внеску в загальний результат.

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: затверджена. Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013. Офіційний вісник Президента України. 2013. 05 липня. № 17. С. 31.

Про затвердження Концепції дистанційного навчання у Збройних Силах України: наказ Міністерства оборони України від 21.12.2015 р. № 744. URL: http://www.viti.edu.ua/files/npb/dfn3.pdf

Петрушин В. А. Экспертно-обучающие системы. Киев: Наук. думка, 1992. 196 с.

Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения : Б. Г. Литвак. – 3-е изд., испр. – М. :Дело, 2002. – 392 с.

Голенков В. В., Гулякина Н. А., Елисеева О. Е. Инструментальные средства проектирования интеллектуальных обучающих систем: методическое пособие по курсу “Интеллектуальные обучающие и тренажерные системы” для студентов специальности. Искусственный интеллект. Минск: БГУИР, 1999. 102 с.

Джексон П. Введение в экспертные системы. Москва: Издательский дом “Вильямс”, 2001. 624 с.

Нейлор К. Как построить экспертную систему. Москва: Энергоатомиздат, 1991. 286 с

Костюченко М. П. Інформаційно-кібернетичні та психолого-дидактичні аспекти проектування експертно-навчальних систем. Искусственный интеллект. 2013. № 4. С. 127–137.

Словак К. Використання експертних систем під час узагальнення та систематизації у процесі навчання вищої математики. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2011. № 1. С. 141–148.

Загорка О. М., Мосов С.П., Сбитнєв А.І., Стужук П.І. Елементи дослідження складних систем військового призначення: навч. посіб. / Київ. НАОУ, 2005. 124 с.

Беляев М. И., Гриншкун В. В., Краснова Г. А. Технология создания электронных средств обучения.

Сааті Т., Кернс К. Аналітичне планування. Организація систем: книга. Пер. с англ. – New York, 1991. 224 с.

Гогонянц С.Ю., Георгадзе О.А., Руденко Є.Г. Архітектура та класифікація експертно-навчальних систем з підготовки військових фахівців. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2020. №2. С.133-138.

Шевчук О. Б. Педагогічні принципи проектування та розробки експертних систем навчання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2016. № 1. С. 38–43.

Сиротенко А. М. Теорія і практика дистанційного навчання у Збройних Силах України. Ч. 1: Основи використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти : навч.-метод. посіб. / колектив авторів. / Київ. НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 220 с.

Салкуцан С. М. Обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення системи дистанційного навчання Збройних Сил України. науково-дослідна робота / колектив авторів. / Київ. НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 170 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30 — Оновлено 2021-09-30

Версії

Номер

Розділ

Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони