Методика формування таблиці взаємодії

Dmytro V. Rieznik, Mykhailo A. Levchenko, Oleh A. Zabolotnyi, Vasyl S. Melnychenko

Abstract


Пошук нових підходів та розробка на їх основі інструментів щодо підтримки прийняття рішення командуючого (командира) на організацію взаємодії сил і засобів в ході ведення сучасних бойових дій, які характеризуються швидкоплинною зміною обстановки, останнім часом стало предметом інтенсивних наукових досліджень. Одним із перспективних напрямків таких досліджень є розроблення спеціальних автоматизованих систем, що використовуються для формування таблиці взаємодії сил і засобів під час сумісного виконання ними оперативних (бойових) завдань. Дослідження у галузі розробки таких систем призвели до появи (висунення) нових  вимог формування таблиці взаємодії. По-перше, таблиця має враховувати не тільки достовірні дані о поточній оперативно-тактичній обстановці, а й дані щодо її зміни в режимі часу, наближеному до реального. По-друге, автоматизована система в процесі формування таблиці взаємодії повинна мати та використовувати базу знань щодо її організації, яка формується та постійно оновлюється на підставі попереднього досвіду ведення операцій (бойових дій). У статті описується один із підходів автоматизованого формування таблиці взаємодії зенітних ракетних військ з винищувальною авіацією, який заснований на застосуванні метода декомпозиції багатокритеріальної задачі.

Keywords


Таблиця взаємодії; Декомпозиція; Автоматизація формування; Багатокритеріальна задача, Протиповітряна оборона

References


Dovidnyk z protypovitryanoyi oborony. / A.YA.Toropchin, I.O.Romanenko, YU.H.Danik i in. - Kharkiv: Vyd. "Kharkiv"., 2003. - 366 ps.

Teoriya rozkladiv. Zavdannya i alhorytmy: navchalʹnyy posibnyk / A.A.Lazarev, E.R.Hafirov. - M.: Yzd. NHU im. M.V.Lomonosova., 2011. - 222 p.

Zavdannya kalendarnoho planuvannya i metody yikh reshcheniya. / V.V.Shkurba, T.P.Podchasova, A.N.Pshichuk, L.P.Tur. - Kyyiv.: Naukova dumka, 1996. - 154 s.

Vvedennya v teoriyu rozkladiv. / V.S.Tokaev, V.V.Shkurba. - M.: Nauka., 1975. - 340 p.

Anichkin A.S. Suchasni modeli i metody teoriyi rozkladiv. / A.S.Anichkin, V.A.Semenov // Pratsi ISP RAN. - 2014.-tom 26 vyp. 2. - P. 5-50.

Melʹnykov A.U., Susyak N.M. Avtomatyzovane skladannya rozkladu zanyatʹ u vyshchomu navchalʹnomu zakladi. / A.U.Melʹnikov, N.M.Susyak // Suchasni problemy informatyzatsiyi v informatsiynykh systemakh i telekomunikatsiyi: Zb. pratsʹ. Vyp. 11 - Voronezh.: Yzd. "Naukova knyha", 2006. - P. 344-345.

Rizun N.A. Zastosuvannya metodiv dekompozytsiyi pry vyrishenni bahatokryterialʹnoyi zadachi avtomatyzatsiyi skladannya rozkladu navchalʹnykh zanyatʹ u vyshchomu navchalʹnomu zakladi. / N.A. Rizun // Skhidno-yevropeysʹkyy zhurnal peredovykh tekhnolohiy. Vyp. 2 (44) - Kharkiv: 2010. - P. 59-70.

Rieznik D.V. Vykorystannya henetychnoho alhorytmu dlya vyrishennya zavdannya planuvannya vzayemodiyi. / D.V Reznyk // Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi v sferi bezpeky i oborony. Vyp. 3 (24) - Kyyiv: Vyd. NUOU im..Ivana Chenrnyakhovsʹkoho, 2015 - P. 97-102.

Tkach I.M., Mirnenko V.I., Demenev A.N. Metodyka vyboru ekonomichno dotsilʹnoho tekhnolohichnoho protsesu vyrobnytstva pry proektuvanni skladnykh tekhnichnykh ob'yektiv / I.M. Tkach, V. I. Mirnenko, A.N. Demenev // Menedzhment: Zbirnyk naukovykh pratsʹ Mizhhaluzevyy akademiyi upravlinnya. Vyp. 16 - Kyyiv: Vyd. Mizhhaluzevyy instytut upravlinnya, 2013. - P. 147-170.


GOST Style Citations


1. Довідник з протиповітряної оборони./А.Я.Торопчин, І.О.Романенко, Ю.Г.Даник та ін. − Харків: Вид. “Харків”., 2003. − 366 с.

2. Теория расписаний. Задачи и алгоритмы: учебное пособие/А.А.Лазарев, Е.Р.Гафиров. − М.: Вид. НГУ ім. М.В.Ломоносова., 2011. − 222 с.

3. Задачи календарного планирования и методы их рещения./В.В.Шкурба, Т.П.Подчасова, А.Н.Пшичук, Л.П.Тур. − Київ.: Наукова думка, 1996. − 154 с.

4. Введение в теорію расписаний./В.С.Токаев, В.В.Шкурба. − М.: Наука., 1975. − 340 с.

5. Аничкин А.С. Современные модели и методы теории расписаний./А.С.Аничкин, В.А.Семенов//Труды ИСП РАН. – 2014.−том 26 вып. 2. – С. 5–50.

6. Мельников А.Ю., Сусяк Н.М. Автоматизированное составление расписания занятий в высшем учебном заведении./ А.Ю.Мельников, Н.М.Сусяк//Современные проблемы информатизации в информационных системах и телекомуникациях: Сб. трудов. Вып. 11 − Воронеж.: Вид. “Научная книга”, 2006. − С. 344−345.

7. Ризун Н.О. Применение методов декомпозиции при решении многокритериальной задачи автоматизации составления расписания учебных занятий в ВУЗе./ Н.О. Ризун// Восточно-европейский журнал передовых технологий. Вип. 2(44) – Харків: 2010. – С. 59-70.

8. Рєзнік Д.В. Використання генетичного алгоритму для вирішення завдання планування взаємодії./Д.В Рєзнік// Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Вип. 3(24) – Київ: Вид. НУОУ ім..Івана Ченрняховського, 2015. – С. 97-102.

9. Ткач І.М., Мірненко В.І., Деменєв О.М. Методика вибору економічно доцільного технологічного процесу виробництва при проектуванні складних технічних об’єктів/ І.М. Ткач, В.І. Мірненко, О.М. Деменєв// Менеджмент: Збірник наукових праць Міжгалузевої академії управління. Вип. 16 – Київ: Вид. Міжгалузевий інститут управління, 2013. – С. 147-170.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)