Обґрунтування показників потреби ЗС України в офіцерському складі на середньострокову перспективу відповідно до реальних та постійних загроз у сфері національної безпеки

Grigoryi M. Tihonov, Аlexander P. Verbovenko, Andrey V. Hutnyk, Sergey N. Knyazev

Abstract


На основі опублікованих джерел, а також особистого досвіду військової служби авторів, досліджуються особливості порядку розрахунку потреби в офіцерському складі для Збройних Сил України на середньострокову перспективу. У статті розглянуто проблему визначення потреб Збройних Сил України в офіцерських кадрах з вищою освітою до 2022  року. Вивчено існуючий досвід з питань організації щодо визначення потреби у офіцерському складі на середньострокову перспективу відповідно до реальних та потенційних загроз у сфері національної оборони у зв’язку із постійною загрозою, коли чисельність офіцерського складу на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України буде змінюватись відповідно до військово-політичної обстановки що склалася навколо країни та у світі. Проаналізовано особливості визначення потреб підготовки осіб офіцерського складу оперативно-тактичного та тактичного рівнів військової освіти для Збройних Сил України для державного замовлення відповідно до переліку спеціальностей та спеціалізацій.


Keywords


Кадрові органи Збройних Сил України; Офіцерський склад; Підготовка офіцерів; Державне замовлення; Середньострокова перспектива; Списочна чисельність; Перспективна штатна чисельність; Розрахунок та визначення потреби у підготовці військових фахівців

References


Law ofUkrainedated 20.11.2012 No. 5499-VI "On the formation and placement of a state order for the training of specialists, scientific, scientific and pedagogical and labor personnel, training and retraining of personnel."

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 15.04.2013 No. 306 "On Approval of the Procedure for the Formation of a State Order for the Training of Specialists, Scientific, Scientific and Pedagogical and Workers' Personnel, Training and Retraining Personnel".

Laws ofUkraine"On the Number of Armed Forces ofUkraine".

. White Paper 2005. Armed Forces ofUkraine, K. - 2006.

White Book 2010. Armed Forces ofUkraine, K. - 2011.

Order of the Ministry of Defense ofUkrainedated May 14, 2010 No. 248 "On Approval of the Instruction on the Procedure for Calculation of Needs in the Training of Military Specialists with Higher Education for the Armed Forces of Ukraine".

Order of the Ministry of Defense ofUkrainedated 09.10.2014 №633 "On approval of amendments to the Instruction on the procedure for calculating the training needs of military specialists with higher education for the Armed Forces of Ukraine".

Decree of the President of Ukraine dated September 21, 2006 No. 769/2006 "On the Regulations on the General Staff of the Armed Forces of Ukraine".

Order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine dated March 26, 2016 No. 122 (as amended) "On Approval of the List of Specializations, which determine the need for the training of military specialists with higher education, an Additional List of Specializations, which determine the training needs of military specialists with higher education in 2016 and the List of military-account specialties of officer personnel corresponding to specialties and specialties of military specialists training."

The Law ofUkraine"On Higher Education".

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 29, 2015, No. 266 (as amended) "On approval of the list of branches of knowledge and specialties on which the training of applicants for higher education is carried out".

Order of the Ministry of Defense ofUkrainedated 05/06/2014 No. 360 (as amended) "On Approval of the Instruction on the Organization and Conduct of Military-Professional Orientation of Youth and Admission to Higher Military Educational Institutions and Military Educational Subdivisions of Higher Educational Institutions".

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 1, 2017 No. 53 "On Amending the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 29, 2015, No. 266".

Order of the Ministry of Defense ofUkrainedated November 8, 2017 No. 581 "On Approval of the Instruction on the Procedure for Calculation of Needs in the Training of Military Specialists with Higher Education for the Armed Forces of Ukraine".

Beauty I.V., Verbovenko O.P., Gutnik A.B., Gannenko S.O., Senyuk Y.V. The procedure for calculating the need for training of military specialists of the personnel of the Armed Forces of Ukraine. National Academy of Land Forces named after Hetman Petra Sagaidachnogo, Lviv. 2018


GOST Style Citations


1. Закон України від  20.11.2012 № 5499-VI «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

3. Закони України «Про чисельність Збройних Сил України».

4. Біла книга 2005. Збройні Сили України, К. – 2006.

5. Біла книга 2010. Збройні Сили України, К. – 2011.

6. Наказ Міністерства оборони України від 14.05.2010 № 248 «Про затвердження Інструкції про порядок розрахунку потреб у підготовці військових фахівців з вищою освітою для Збройних Сил України».

7. Наказ Міністерства оборони України від 10.09.2014  № 633 «Про затвердження змін до Інструкції про порядок розрахунку потреб у підготовці військових фахівців з вищою освітою для Збройних Сил України».

8. Указ Президента України від 21.09.2006 № 769/2006 «Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України».

9. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 26.03.2016 № 122 (зі змінами) «Про затвердження Переліку спеціалізацій, за якими визначаються потреби на підготовку військових фахівців з вищою освітою, Додаткового переліку спеціалізацій, за якими визначаються потреби на підготовку військових фахівців з вищою освітою у 2016 році та Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, що відповідають спеціальностям та спеціалізаціям підготовки військових фахівців».

10. Закон України «Про вищу освіту».

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 (зі змінами) «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

12. Наказ Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360 (зі змінами) «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів».

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 53 «Про внесення змін до Постанови Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266».

14. Наказ Міністерства оборони України від 08.11.2017 № 581 «Про затвердження Інструкції про порядок розрахунку потреб у підготовці військових фахівців з вищою освітою для Збройних Сил України».

15. Красота І.В., Вербовенко О.П., Гутник А.В., Ганненко С.О., Сенюк Ю.В. Порядок розрахунку потреби на підготовку військових фахівців кадрових органів Збройних Сил України.  Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів. 2018р.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)