Особливості розрахунку характеристик контрольно-випробувальних станцій

Yurii B. Pribyliev

Abstract


У статті наведено розрахунок точностних характеристик основних складових КВС, що дозволяє врахувати вимоги замовника щодо якісних характеристик КВС. Розраховані точностні характеристики основних структурних складових КВС: генератору сигналів-стимулів, блоку вимірювачів і джерела еталонних сигналів. Запропонований вибір типу і величини сигналу-стимулу, вимірюваного сигналу, еталонного сигналу. Зроблений розрахунок номінальних значень параметрів генератора сигналів-стимулів, вимірювача і джерела еталонних сигналів. Обґрунтований вибір з технічних міркувань допусків на елементи, що складають генератор сигналів-стимулів, блок вимірювачів та джерело еталонних сигналів. Наведено розрахункові формули, що зв'язують величини сигналу-стимулу, вимірюваного сигналу і еталонного сигналу з параметрами елементів генератора сигналів-стимулів з урахуванням помилок. Вихідними даними для розрахунків є номінальне значення, поле допуску і максимальна помилка КВС. Наведений вираз для визначення середнього квадратичного відхилення регульованого параметра, що визначається помилкою приладу з урахуванням помилки регулювання. У якості прикладу проведений розрахунок точності підсилювача КВС з допустимими відхиленнями коефіцієнта підсилення.


Keywords


Контрольно-випробувальна станція; Технічний стан; Контрольований параметр; Помилка КВС

References


Karpenko D.V. Stan ta perspektyvy rozvytku zenitnogho raketnogho ozbrojennja Povitrjanykh Syl Zbrojnykh Syl Ukrajiny: Naukovyj zhurnal “Nauka i tekhnika Povitrjanykh Syl Zbrojnykh Syl Ukrajiny”. 2017. №2(27). S.75–78.

Pribyljev Ju.B., Sakovych L.V. Pidkhid do pobudovy unifikovanoji universaljnoji avtomatyzovanoji kontroljno-vyprobuvaljnoji stanciji raketnogho ozbrojennja: Naukovo-teoretychnyj ta naukovo-praktychnyj zhurnal “Nauka i oborona”. Kyjiv. 2017. №1. S. 42–48.

Arkhangheljskyj Y. Y. Proektyrovanye zenytnыkh upravljaemыkh raket. / Y. Y. Arkhangheljskyj P. P. Afanasj'ev, Y. S. Gholubev, V. Gh. Svetlov y dr. – M.:MAY, 2001. – 732 s.

Ghryb D. A. Udoskonalennja metodiv tekhnichnoji ekspluataciji i remontu jak osnova pidtrymannja bojeghotovogho stanu zenitnogho raketnogho ozbrojennja v suchasnykh umovakh [Tekst] / D. A. Ghryb, B. M. Lanecjkyj, V. V. Luk'janchuk // Nauka i oborona. – 2012. – №3. – S. 55-63.

Permjakov O. Ju. Modelj systemy diaghnostuvannja, tekhnichnogho obslughovuvannja ta remontu skladnykh tekhnichnykh system vijsjkovogho pryznachennja. / O. Ju. Permjakov, Ju. B. Pribyljev, O. O. Djubanov. // Nauka i oborona. – 2016. – №2. – S. 48-52.

Pribyljev Ju. B. Metod syntezu struktury kontroljno-vyprobuvaljnoji stanciji / Ju. B. Pribyljev // Naukovyj zhurnal „Suchasni informacijni tekhnologhiji u sferi bezpeky ta oborony“. K.: NUOU, vyp. №2(29), 2017, s.65-70.

Pribyljev Ju. B. Sposib syntezu struktury avtomatyzovanoji systemy kontrolju ta diaghnostyky / Ju. B. Pribyljev, A.V. Shyshacjkyj // Rishennja pro vydachu deklaracijnogho patentu na korysnu modelj 03.11.2017 №26770/ZU/17.


GOST Style Citations


1. Карпенко Д.В. Стан та перспективи розвитку зенітного ракетного озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України: Науковий журнал “Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України”. 2017. № 2(27). С.75–78.

2. Прібилєв Ю.Б. Підхід до побудови уніфікованої універсальної автоматизованої контрольно-випробувальної станції ракетного озброєння. / Ю. Б. Прібилєв, Л. В Сакович. // Наука і оборона. – 2017. – № 1. – С. 42-48.

3. Архангельский И. И. Проектирование зенитных управляемых ракет. / И. И. Архангельский П. П. Афанасьев, И. С. Голубев, В. Г. Светлов и др. – М.: МАИ, 2001. – 732 с.

4. Гриб Д. А. Удосконалення методів технічної експлуатації і ремонту як основа підтримання боєготового стану зенітного ракетного озброєння в сучасних умовах [Текст] / Д. А. Гриб, Б. М. Ланецький, В. В. Лук’янчук // Наука і оборона. – 2012. – №3. – С. 55-63.

5. Пермяков О. Ю. Модель системи діагностування, технічного обслуговування та ремонту складних технічних систем військового призначення. / О. Ю. Пермяков, Ю. Б. Прібилєв, О. О. Дюбанов. // Наука і оборона. – 2016. – № 2. – С. 48-52.

6. Прібилєв Ю. Б. Метод синтезу структури контрольно-випробувальної станції / Ю. Б. Прібилєв // Науковий журнал „Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони“. К.: НУОУ, вип. №2(29), 2017, с.65-70.

7. Прібилєв Ю. Б. Спосіб синтезу структури автоматизованої системи контролю та діагностики / Ю. Б. Прібилєв, А.В. Шишацький // Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель 03.11.2017 №26770/ЗУ/17.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)